Linki

 1. Skuteczna szkoła nauki jazdy Kraków "aLe jazda" prowadzi kursy kategorii B oraz jazdy doszkalające. Zobacz filmy z jazdy oraz sprawdź aktualne promocje i zapisz się na kurs.
 2. Firmę "K2" prace wysokościowe Kraków, tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem, głównie z branży budowlanej. Nazywamy siebie alpinistami przemysłowymi, bo tak naprawdę nasza przygoda z linami zaczęła się tutaj, czyli w dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest Kraków.
 3. Serwis prawo o ruchu drogowym prezentuje aktualny tak zwany kodeks drogowy - jest to ustawa regulująca przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Źródłem jest Dziennik Ustaw - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym".
 4. Konstytucja RP Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. na postawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl). Forum, opinie i komentarze.
 5. Kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl). Forum, opinie i komentarze.
 6. Czas pracy kierowcy zawodowego - ustawa "o czasie pracy kierowców" z dnia 20 maja 1971 roku na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Rozporządzenie 561/2006, dyżury telefoniczne ITD, zakazy ruchu, porady, forum, opinie i komentarze.
 7. Aktualny taryfikator mandatów drogowych - punkty karne, aktualności z branży, opinie i komentarze.
 8. Aktualna ustawa o policji uchwalona przez Sejm 6 kwietnia 1990 roku stanowiąc organizację i działalność Policji. Ustawa powołując Policję, zlikwidowała jednocześnie Milicję Obywatelską.
 9. Polska ustawa kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 roku na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, tekst jednolity. Ustawa określa zasady ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenia, zawiera katalog wykroczeń i kar przewidzianych za ich popełnienie
 10. Serwis prezentuje polską ustawę prawo budowlane na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (http://isap.sejm.gov.pl).Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
 11. Punkty karne za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (http://isap.sejm.gov.pl). Jak również taryfikator mandatów drogowych, forum, opinie o komentarze.
 12. Serwis zawiera opinie o samochodach napisane przez użytkowników aut, doświadczonych kierowców, mechaników, sprzedawców oraz wszystkich pasjonatów czterech kółek.